Tanrimine Metal Support Co., Ltd.

Dažādu dziļu sajaukšanas metožu pielietošana rakšanas atbalsta sistēmām

Dažādos apstākļos dziļas sajaukšanas metožu izmantošana rakšanas atbalsta sistēmu un zemes atbalsta produktu būvniecībai bieži ir izvēles metode, kuras pamatā ir projektēšanas prasības, vietas apstākļi/ierobežojumi un ekonomika. Šie apstākļi ietver blakus esošo struktūru klātbūtni, kas var paciest minimālu sānu kustību; vaļēju atšķetinošu vai plūstošu smilšu klātbūtne; nepieciešamība pēc kompetentas griezuma sienas, lai novērstu blakus esošo gruntsūdeņu pazemināšanos un to izraisīto citu būvju nosēdumus; un nepieciešamība vienlaikus balstīt blakus esošo konstrukciju, vienlaikus uzbūvējot rakšanas atbalsta sienu. Citas sistēmas, piemēram, tradicionālās karavīru sijas un atpalikušās sienas, sniegtu neapmierinošu sniegumu, vibrētu vai virzītu lokšņu pāļu uzstādīšana varētu izraisīt vibrācijas izraisītas blakus esošo konstrukciju apmetnes, bet betona diafragmas sienas ir laikietilpīgas un dārgas. Pamatojoties uz apstākļiem, var būt nepieciešama vairāku vai vienu gliemežu dziļas sajaukšanas metodes, strūklas šuvju metodes vai vairāku metožu kombinācija. Lai ilustrētu dziļas sajaukšanas pielietojumu dažādos apstākļos, ir parādīti vairāki gadījumi. Projektos Viskonsīnā un Pensilvānijā tika veiksmīgi izmantota vairāku gliemežu dziļas sajaukšanas metode, lai ierobežotu blakus esošo konstrukciju kustību uz sāniem, novērstu atbalsta zaudēšanu augsnes atdalīšanas dēļ un kontrolētu gruntsūdeņus.

Moduļu konstrukcija ir dokumentēta kā pārāka par tradicionālajām būvniecības metodēm grafika, kvalitātes, paredzamības un citu projekta mērķu ziņā. Tomēr ir dokumentēts, ka trūkst izpratnes un nav pienācīgi pārvaldīti unikālie modulārie riski, kā rezultātā moduļu būvniecības projektos tiek sasniegta neoptimāla veiktspēja. Lai gan daudzi iepriekšējie pētījumi ir vērsti uz šķēršļiem un virzītājspēkiem, kas saistīti ar moduļu konstrukcijas ieviešanu nozarē, neviens iepriekšējais pētījums nav pievērsies galvenajiem riskiem, kas ietekmē moduļu būvniecības projektu izmaksas un grafiku. Šis raksts aizpilda šo zināšanu trūkumu. Autori izmantoja daudzpakāpju pētījumu metodiku. Pirmkārt, 48 būvniecības speciālistiem tika izsniegta aptauja un uz tiem atbildēja, lai pārbaudītu 50 modulāru riska faktoru ietekmi, kas tika identificēti, pamatojoties uz sistemātisku literatūras pārskatu iepriekšējā pētījumā. Otrkārt, tika veikts Kronbaha alfa tests, lai pārbaudītu aptaujas derīgumu un ticamību. Visbeidzot, tika veikta Kendall atbilstības analīze, vienvirziena ANOVA un Kruskal-Wallis testi, lai pārbaudītu atbilžu atbilstību katrā, kā arī starp dažādām moduļu būvniecības projektu ieinteresētajām personām. Rezultāti parādīja, ka vissvarīgākie faktori, kas ietekmē gan moduļu projektu izmaksas, gan grafiku, ir (1) kvalificētu un pieredzējušu strādnieku trūkums, (2) novēlotas dizaina izmaiņas, (3) slikti vietnes atribūti un loģistika, (4) dizaina nepiemērotība modulācijai , (5) līgumiski riski un strīdi, (6) pienācīgas sadarbības un koordinācijas trūkums, (7) problēmas, kas saistītas ar pielaidēm un saskarnēm, un (8) slikta būvdarbu secība. Šis pētījums papildina zināšanas, palīdzot praktiķiem labāk izprast galvenos riska faktorus, kas jāņem vērā, lai uzlabotu to moduļu būvniecības projektu sniegumu. Rezultāti sniedz ieskatu ieinteresēto personu saskaņošanā ar dažādiem riska faktoriem, kas ietekmē izmaksas un grafiku moduļu būvniecības projektos. Tam vajadzētu palīdzēt praktiķiem izstrādāt agrīnās projekta stadijās mazināšanas plānus.


Publicēšanas laiks: 2021. jūlijs
+86 13127667988